✆ 640 321 619

Kindergarten Teacher Modern brown LinkedIn Banner (3)

Com escola Infantil oferim el primer cicle de l'Educació Infantil que consta de tres cursos i agrupa els alumnes de 0 a 3 anys. És una etapa de descoberta d'un mateix i de l'entorn, on el llenguatge i la socialització hi juguen un paper molt destacat.

Els nens i nenes van construint el seu propi aprenentatge, sempre respectant el ritme i evolució personal de cadascun d'ells. El currículum d'Infantil està organitzat en 3 àrees:

DESCOBERTA D'UN MATEIX

És el coneixement del propi cos, la construcció de la seva pròpia identitat. Es treballa a partir de la psicomotricitat i la intel·ligència emocional: sentiments i sensacions.

DESCOBERTA DE L'ENTORN NATURAL I SOCIAL

Observem, descobrim i experimentem com és l'entorn més proper partint dels nostres propis interessos.

INTERCOMUNICACIÓ I LLENGUATGE

Es treballa tot allò que serveix per a la comunicació: llenguatge verbal, musical, plàstic i matemàtic.

Metodologia