✆ 640 321 619

Kindergarten Teacher Modern brown LinkedIn Banner (6)

La nostra llar disposa d'unes instal·lacions molt àmplies i amb llum natural. La disposició del mobiliari garanteix als nens i nenes disposar del màxim espai possible per moure's lliurament per dins les aules. Aquestes tenen unes dimensions d'entre 35 i 40 m2 per aula.  

També tenim un pati assolejat d'uns 400m2 aproximadament, equipat amb tot tipus de joguines i jocs per a les diferents edats dels nens i nenes. 

IMG_8658
IMG_8652
burst
IMG_5332 (1)
IMG_5358 (1)
IMG_5366 (1)
IMG_5412
IMG_5318 (1)
dav