• METODOLOGIA

 • Com escola infantil oferim el primer cicle de l'Educació Infantil que consta de tres cursos i agrupa els alumnes de 0 a 3 anys. És una etapa de descoberta d'un mateix i de l'entorn on el llenguatge i la socialització hi juguen un paper molt destacat. Els nens i nenes van construint el seu propi aprenentatge, sempre respectant el ritme i evolució personal de cadascun d'ells. El currículum d'Infantil està organitzat en tres àrees: • ÀREA I:
 • Descoberta d'un mateix

 • És el coneixement del propi cos, la construcció de la seva pròpia identitat. Es treballa a partir de la psicomotricitat i la intel·ligència emocional: sentiments i sensacions.

 • ÀREA II:
 • Descoberta de l'entorn natural i social

 • Observem, descobrim i experimentem com és l'entorn més proper partint dels nostres propis interessos.

 • ÀREA III:
 • Intercomunicació i llenguatges

 • Es treballa tot allò que serveix per a la comunicació: llenguatge verbal, musical, plàstic i matemàtic.

  Metodologia