• ACTIVITATS

 • BÀSIQUES
 • Presentacion1
 • La Rotllana
 • És una estona d'acollida, on els nens i nenes expressen els seus sentiments i vivències. Es realitza de manera lliure utilitzant el llenguatge correcte per tal de fer-se entendre i que els companys puguin participar de la seva experiència.

  Presentacion1
 • Psicomotricitat
 • És l'àrea on es dediquen a conèixer el seu cos i a descobrir les seves possibilitats. A partir del joc i la interacció amb els altres, els infants experimenten les habilitats motrius, les habilitats socials i les habilitats cognitives.

  Presentacion1
 • Racons de joc
 • Són representacions de la vida quotidiana on els nens i nenes imitant als adults, van interioritzant el seu entorn més proper. És un espai de treball d'hàbits, en què van descobrint les seves capacitats gaudint d'una estona de joc.


 • LLENGUATGES
 • Estranger
 • Iniciem l'aprenentatge de la llengua ANGLESA amb l'objectiu que els infants prenguin consciència que existeix una altra llengua i per tant, un altra manera de comunicar-se.

 • Matemàtic
 • Els infants, ben aviat, es desplacen per l'espai, observen i manipulen els cossos que l'omplen, viuen situacions reals mitjançant les quals, a poc a poc, van construint conceptes matemàtics per un procés d'abstracció de la realitat. Es treballen aspectes de numeració, lògica, geometria i mesura.

 • Musical
 • En el procés d'assimilació, d'integració, de comprensió i de reproducció de sons, ritmes, cançons... es fa possible el desenvolupament d'unes capacitats bàsiques: atenció, percepció sonora, memòria rítmica i melòdica, i representació i adquisició d'unes nocions d'espai musical i de temps.

 • Plàstic
 • És un dels mitjans de comunicació de què disposa l'infant per expressar tot allò que va coneixent del seu entorn i del seu món intern. És a partir del llenguatge plàstic que pot descriure vivènces, pensaments, sentiments.


 • LÚDIQUES-ESPORTIVES
 • Presentacion1
 • Actuacions
 • Actuacions musicals trimestrals, on els nens i nenes viuen de prop les cançons infantils tradicionals i les seves danses.

  Presentacion1
 • Sortides
 • Els alumnes de P.2 realitzen tres sortides didàctiques durant el curs. Al Nadal fem una sortida matinal al mercat de Santa Llúcia. També anem a l'auditori a gaudir d'una actuació. I al Maig es visita una granja.

  Els alumnes de P.1, només realitzen una sortida didàctica a una granja.

  Presentacion1
 • Natació
 • El centre també ofereix la possibilitat de realitzar un "curset intensiu" de natació amb monitors especialitzats, durant el mes de Juliol i d'una hora diària per als nens i nenes de les classes de P.1 i P.2.