• FAMÍLIA / ESCOLA
 • ADAPTACIÓ

 • Els infants viuen la separació de les persones i ambient familiar i s'integren a una nova realitat (espai, companys, adults, ritme de vida...).


  D'altra banda, les mares, pares i personal de la llar també ens haurem d'adaptar a la nova situació. Per afavorir aquest procés a Brusi tenim en compte els següents aspectes:


  • • Elaboració d'un pla personal d'adaptació per a cada família.
  • • Comunicació continuada entre famílies i educadores, tant de forma oral com escrita.
  • • Assistència regular i horari progressiu.
  • • Entrada dels pares durant 5 minuts a l'inici de la jornada.

  Familia1
 • FAMÍLIA

 • Centre i famílies tenim un objectiu comú: col·laborar de manera activa en la formació dels infants. Aquesta forma d'actuació col·laboradora ajudarà a l'infant a gaudir de la seguretat i estabilitat afectiva necessària per a una adequada formació.


  Així doncs, per crear vincles afectius i vincles de col·laboració, i per tal d'apropar Brusi a les famílies, proposem:


  • • Comunicació diària a l'hora de deixar i recollir a l'infant.
  • • Reunions de pares.
  • • Entrevistes personals amb les famílies.
  • • La participació i col·laboració en festes i activitats.
  • • Informes.

  Familia2